Aanmelden

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden, maar ook de huisarts of school kunnen verwijzen naar een speltherapeut. Na aanmelding zal er een kennismakingsgesprek/intake plaatsvinden, waarbij ouders hun zorgen kunnen neerleggen en waarin het verloop van de ontwikkeling van het kind de aandacht zal hebben. Daarna wordt gestart met 3 spelobservaties van het kind om een actueel beeld te krijgen. De bevindingen worden met de ouders besproken en er wordt een behandelplan opgesteld waarin het doel van de therapie omschreven wordt. De therapie wordt gestart en tussentijds vinden oudergesprekken plaats om de voortgang van de therapie te bespreken. Contact en samenwerking met ouders heeft een waardevolle invloed op het gehele therapieproces.
Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van verschillende factoren: aard van het kind, aard en complexiteit van de problematiek. Sommige kinderen zijn met een paar sessies al geholpen en sommigen hebben meer tijd nodig. De therapie wordt afgerond als de doelen zijn bereikt, het kind zonder therapie verder kan, of als andere hulp geboden is. De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek tussen ouders en therapeut.

 • Wat is speltherapie?

  Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de speltherapeut het spel van het kind aanwendt om het kind te helpen. Volwassenen gebruiken taal om zich uit te drukken; kinderen uiten zich vooral in hun spel. Speltherapie kan een belemmerde of gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen: het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen; gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Waarom Speltherapie?

  Elk kind maakt wel eens nare dingen mee of heeft in zijn leven met problemen te maken. Vaak lossen ouders en kinderen dit zelf op, maar soms lukt dat niet, bijv. als er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis, sociale-, emotionele- of gedragsproblemen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Als het gedrag langer aanhoudt, kan het de ontwikkeling van een kind belemmeren. Speltherapie kan dan een oplossing zijn.
 • Contact

  Hart4Children Speltherapie
  Jaagpad 142
  2288 CN Rijswijk

  Felicia Hart
  Speltherapeut
  tel. 06-51876087
  email: info@hart4children.nl