Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hart4Children Speltherapie werkt -indien nodig- met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten zoals ik als vaktherapeut, om een meldcode te hebben. De meldcode bestaat uit een stappenplan en (sinds 1 januari 2019) een afwegingskader voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen bij een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. 

Voor meer informatie zie: rijksoverheid.nl/meldcode kindermishandeling  

 • Wat is speltherapie?

  Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de speltherapeut het spel van het kind aanwendt om het kind te helpen. Volwassenen gebruiken taal om zich uit te drukken; kinderen uiten zich vooral in hun spel. Speltherapie kan een belemmerde of gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen: het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen; gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Waarom Speltherapie?

  Elk kind maakt wel eens nare dingen mee of heeft in zijn leven met problemen te maken. Vaak lossen ouders en kinderen dit zelf op, maar soms lukt dat niet, bijv. als er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis, sociale-, emotionele- of gedragsproblemen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Als het gedrag langer aanhoudt, kan het de ontwikkeling van een kind belemmeren. Speltherapie kan dan een oplossing zijn.
 • Contact

  Hart4Children Speltherapie
  Jaagpad 142
  2288 CN Rijswijk

  Felicia Hart
  Speltherapeut
  tel. 06-51876087
  email: info@hart4children.nl