Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hart4Children Speltherapie werkt -indien nodig- met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten zoals ik als vaktherapeut, om een meldcode te hebben. De meldcode bestaat uit een stappenplan en (sinds 1 januari 2019) een afwegingskader voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen bij een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. 

Voor meer informatie zie: rijksoverheid.nl/meldcode kindermishandeling